Dla tych, co żyli dawniej,
co będą w przyszłości,
I dla nas, byśmy w każdym
dostrzegali brata,
Odwieczny Bóg w Dziecięciu
zesłał znak miłości,
Przemieniając oblicze
człowieka i świata.

o. Franciszek Czarnowski – Wiersz wigilijny

Drodzy Parafianie!

                Kiedy w Ewangelii wg św. Jana (3, 16) czytamy słowa: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” - to uświadamiamy sobie na nowo, że słowa te wyrażają prawdę, nad którą pochylamy się w święta Bożego Narodzenia.

                Bóg jest samą miłością! On tak bardzo nas ukochał, że dał nam Jezusa, który jako Dziecię stanął pośrodku nas, ludzi i przyniósł nam dar Pokoju, Miłości..., a nade wszystko Nadzieję.
Tak, Bóg o nas nie zapomniał - jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Wpatrując się zatem w szopkę betlejemską, śpiewając kolędy przy rodzinnym – wigilijnym stole i w Noc Narodzenia, pamiętajmy o uwielbianiu Ojca za Jego wspaniałe dary. Uwielbiajmy Go jednak nie tyle słowem, ale całym naszym życiem...A radość Bożego Narodzenia niech wyzwala w nas wiele dobra, pobudza do życzliwości i pamięci.
                 Łącząc się w przeżywaniu tej „wielkiej radości”, pragniemy Wam życzyć, aby Jezus Malusieńki błogosławił na każdy dzień Nowego 2018 Roku. W Waszych domach i rodzinach niech zagości miłość i pokój, a Maryja z Józefem niech uczą nas wiernego trwania przy Jezusie.

Z darem modlitwy przed żłóbkiem Bożej Dzieciny
Ks. Proboszcz i duszpasterze
z parafii p.w. Ducha Świętego w Krośnie.

KROSNO, Boże Narodzenie A.D. 2017

Przegląd wydarzeń

Go to top