W 6 rozdziale Dyrektorium Zgromadzenia św. Michała Archanioła zatytułowanym Współpracownicy świeccy w 28 paragrafie znajduje się następujący zapis: Szczególną formą naszego apostolstwa jest  ruch Czcicieli św. Michała Archanioła.

archaniol MichalDo zadań tego ruchu należą:

  1. modlitwa za przyczyną Niepokalanej i św. Michała Archanioła o królestwo Chrystusa w umysłach i sercach ludzkich, o ocalenie dzieci i młodzieży przed zepsuciem,
  2. świadectwo życia chrześcijańskiego i zachęcanie do wierności Bogu,
  3. pozyskiwanie nowych powołań do stanu kapłańskiego, zakonnego i apostolatu świeckiego,
  4. propagowanie trzeźwości.

 Wśró grup duszpasterskich działających przy parafii p. w. św. Ducha Świętego w Krośnie istnieje również Ruch Czcicieli Świętego Michała Archanioła. Grupa ta ma przede wszystkim charakter modlitewny. W modlitwach obecne są intencje, które zostały określone przez Dyrektorium Zgromadzenia. Wspólnota liczy około 30 osób. Nabożeństwa formacyjne odbywają się w pierwsze wtorki miesiąca w który to dzień, według tradycji naszego Zgromadzenia czcimy Księcia Niebios św. Michała Arachanioła - Patrona wspólnoty zakonnej Księży Michalitów. Najpierw śpiewane są Godzinki ku czci św. Michała Archanioła, a następnie odprawiana jest Msza św. wotywna z okolicznościowym kazaniem. Po Eucharystii Czciciele uczestniczą w spotkaniu formacyjnym, które odbywa się w salce parafialnej pod przewodnictwem ks. Moderatora.

Czciciele św. Michała Archanioła czynnie angażują się również w życie liturgiczne i chętnie wspierają wszelkie inne inicjatywy duszpasterskie, jak chociażby adoracje Najświętszego Sakramentu czy inne nabożeństwa.

Opiekun: ks. Stanisław Matyaszek CSMA

Spotkania Modlitewne:

Pierwszy wtorek miesiąca - 17:30 - Godzinki ku czci św. Michała Archanioła,

                                        18:00 - Msza św. wotywna z okolicznościowym kazaniem,

                                        po Mszy św. spotkanie formacyjne w salce parafialnej.

 


 Wspólnoty w naszej parafii:

Go to top