Udzielany jest w każdą III niedzielę miesiąca oraz w Poniedziałek Wielkanocny i święto Świętego Szczepana podczas Mszy świętej o godzinie 13.00.
Dziecko należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej 2 tygodnie przed terminem chrztu.

chrzestZgłoszając należy przedstawić następujące dokumenty:

- wyciąg z aktu urodzenia dziecka;
- świadectwo ślubu kościelnego.rodziców;
- dane rodziców chrzestnych: (imię i nazwisko, wiek i dokładny adres zamieszkania);
- zaświadczenie, z parafii zamieszkania chrzestnych, że mogą być dopuszczeni do tej godności.
Chrzestnymi mogą być osoby, które:
- ukończyły 16 lat;
- przyjęły sakrament bierzmowania;
- są wierzącymi i praktykującymi.
Nie mogą pełnić funkcji rodziców chrzestnych osoby żyjące w niesakramentalnych związkach małżeńskich oraz młodzież szkolna nie uczęszczająca na katechizację.
Przed udzieleniem sakramentu chrztu rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w specjalnej katechezie w terminie wyznaczonym przez duszpasterza.

Copyright © 2017 Parafia Św. Ducha w Krośnie. Designed by mixwebtemplates