Przyjmuje go młodzież w III klasie gimnazjum i osoby starsze, które jeszcze nie przystąpiły do tego sakramentu.

bierzmowanieKatecheza przygotowująca do bierzmowania rozpoczyna się w I klasie gimnazjum. Zapisy przyjmowane są w kancelarii parafialnej na początku roku szkolnego w terminie podanym w ogłoszeniach duszpasterskich. Przygotowujący się do bierzmowania zobowiązani są do udziału w katechezach i nabożeństwach, oraz we wszystkich zwyczajnych praktykach religijnych, które powinien spełniać każdy katolik.
Przed przyjęciem bierzmowania, kandydat powinien przedstawić świadectwo chrztu, jeśli został ochrzczony poza tutejszą parafią, oraz imię i nazwisko świadka bierzmowania.
Do godności świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto sam przyjął już ten sakrament i prowadzi życie zgodne z wiarą.

Copyright © 2017 Parafia Św. Ducha w Krośnie. Designed by mixwebtemplates